ANALE

În anul universitar 2011-1012 a fost publicat primul număr al Analelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Seria Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Asistenţă socială în care au publicat lucrări ştiinţifice specialişti precum Prof.univ.dr. Marcel Crahay, Universitatea din Geneva, Bert Billet, – orthopedagog, Prof. Em. Ecole Supérieure de Gand, Belgia, Roxana Girip, doctorand la Virginia University precum şi o serie de cadre didactice de la facultatea noastră.

Editoriale

 

     Analele Universității Ovidius din Constanța, Seria Psihologie, Științele educației, Asistență Socială reprezintă o  ocazie așteptată de stimulare a curiozității epistemice, a interesului știintific și, mai ales, posibilitatea obținerii satisfacției intelectuale generată de stăpânirea mentală a unui corp de cunoștințe și argumente teoretice, dar și de posibilitatea intervenției practice.

     Dintr-o asemenea perspectivă spiritul științific sintetizează latura pozitivă și latura metafizică a științei, integrând atributele ipotetic, experimental, previzional-prospectiv, structural și constructiv.

      Publicația noastră răspunde unei urgențe pe care o constatăm, neîntâlnită în trecut, urgența omului contemporan de a-și reexamina statutul, poziția sa în lume, propunându-și rezolvarea contradicțiilor dintre static și dinamic, dintre structural și funcțional, sincronic și diacronic, nomotetic și ideografic, clinic și experimental, individual și social etc. prin afirmarea autoreglajului conștient, specific atât interacțiunilor cu lumea externă, cât și lumii intrapsihice. Sunt antrenate, așadar, atât conștiința obiectuală, cât și conștiința de sine într-un  traseu de la exterior la interior, de la conștiința de altul la conștiința de sine, în raportul subiectiv-obiectiv, în relația individual-general.

     Prin contribuția lor, autorii și-au propus să răspundă nevoii de reglare a vieții sociale și individuale, unui orizont de raționalitate capabil să pondereze exploziile subiectivismului exacerbat, să redea științei rolul său de reglator în care putem regăsi dinamica adevărului în măsură să surmonteze dificultățile cunoașterii.

     Asumându-ne problematica omului contemporan, ne-am cristalizat concepția care își propune să includă două direcții de abordare: una de analiză critică a fundamentelor și alta constructivă, aptă să ofere soluții sau reconstrucția unor variate domenii în care specializările noastre sunt implicate efectiv, producându-se, astfel, o permanentă incluziune a domeniilor spre o mai autentică înțelegere a naturii și semnificațiilor umanului.

     Reuniți în prestigioasa întâlnire pe care ne-o oferă paginile acestei publicații, autorii dobândesc forța de a evidenția caracterul ondulatoriu al cunoașterii ca reflexibilitate, autoreflexibilitate, ca fundamentare a domeniilor, autoîntemeiere, unitate și depășire a limitelor, asimilarea multiplicității ca grad sau măsură internă, deschidere a căilor către realizarea sensului prin depășirea învelișului lumii empirice și abordarea esențelor.

     Întâlnirile în paginile ce vor urma vor permite specialiștilor generalizări, sinteze, formulări teoretice în care se poate realiza o unificare necesară a limbajului, o reconstrucție a conceptelor și a soluțiilor pe care noi le apreciem, incă de pe acum, ca  fiind fascinante și provocatoare.

                                                                    Prof.univ.dr.Anca Dragu

                                                   Facultatea de Psihologie și Științele Educației

                                                              Universitatea Ovidius Constanța


 

     De tout temps, le fonctionnement de l’être humain et son éducation en vue de son humanisation ont été objet d’interrogations et de réflexion de la part des philosophes, d’abord, des psychologues, sociologues, didacticiens et chercheurs en éducation, aujourd’hui. Désormais, l’étude de l’individu, de son fonctionnement, de son développement, de ses façons d’apprendre, raisonner, juger, résoudre des problèmes, etc. est objet de sciences. Et des progrès de la psychologie scientifique, on est en droit d’attendre des influences et des retombées  sur les sciences de l’éducation en plein essor depuis la fin du XXème siècle et le début du XXème.

     Au cours du XXème siècle, des Facultés de Psychologie et des Sciences de l’éducation se sont créées un peu partout dans le monde ; A l’Université Ovidius, créée il y a N années, c’est en 1999 qu’est née la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation. Elle est aujourd’hui en plein développement scientifique. En atteste la naissance aujourd’hui d’une revue scientifique exigeante, construite selon les canons de qualité des revues internationales (notamment, avec une évaluation des articles par un comité d’experts). Cette revue est ouverte aux chercheurs confirmés, mais elle devrait jouer un rôle crucial dans la formation des jeunes chercheurs roumains, non seulement en accueillant leurs productions, mais aussi en les évaluant à l’aune de critères méthodologiques précis et exigeants.

     A travers la naissance des Annales Scientifiques de la Faculté de Psychologie et Sciences de l' Education, de l'Université "Ovidius" de Constanta, s’est le dynamisme de toute une faculté qui voit couronné.

 

MARCEL CRAHAY

Professeur de Psychologie de l’éducation

Universités de Genève et de Liège


 

     After more than 10 years that the faculty of psychology in Constanţa has started it is a good initiative to present a psychological review.

     The first task of a review is to confront the readers with the newest tendencies in international literature by overview articles, rapport's of case studies, research etc., and book reviews.

     We want to stimulate all practician to share their experiences and new ideas, as well as in theory as in practice, with their colleagues.

     To new graduates it offers the possibility to publish some new ideas of their essay.

     To realise this and to guaranty high standards we ask all readers to offer feedback; so that the quality only can grow.

     At least this review addresses oneself not only to psychologists but also to remedial educationalists, schoolteachers, social workers, speech-trainers, physiotherapists, psychiatric nurses, all people who are working in the field of school-psychology, psychotherapy, youth-care and protection and social welfare as well as to students in one of this disciplines.

 

BERT BILIET

Psychologist - Remedial Educationalist

Psychotherapist

Hon. University Teacher of the University college of Gent