WORKSHOPS

NR CRT SECTION TITLE COORDINATORS Date/Time Room
1 SOCIAL WORK Tehnici de susținere a asistentului social în prevenirea sindromului Burnout/  Support Techniques in preventing Burnout Syndrome of social workers Conf. univ. dr. habil. / as social principal Felicia ANDRIONI, Universitatea din Petroșani Lect. univ dr. / as social principal Marinela GRIGORE, Universitatea Ovidius din Constanța Saturday, 25.05.2019/ 14.00-17.00   Room PIANO BAR  
2 EDUCATION SCIENCES-SPECIAL EDUCATION Children with a complex multiple handicap/ Copii cu disabilitate complexă multiple Bert BILIET Psychologist – Orthopedagog Hon. University Teacher of the University for Applied Sciences and Arts of Ghent President of the  Medical Pedagogical Institute for severe handicapped children Saturday, 25.05.2019/ 18.30-20.00
3 EDUCATION SCIENCES Integrating Finnacial Education in elementary mathematics: how to go beyond simple calculations and measurements in the Romanian textbooks?/ Integrarea Educației financiare în matematica elementară: cum se poate trece dincolo de simple calcule și măsurări în manualele românești? (Research Project) Prof. univ. dr. Daniela CĂPRIOARĂ, Universitatea Ovidius din Constanta, Romania Associate professor, PhD. Annie SAVARD, McGill University, Montreal, Canada PhD. Alexandre CAVALCANTE, McGill University, Montreal, Canada Saturday, 25.05.2019/ 9.00-10.30   Room PANORAMIC
4 PSYCHOLOGY De la emoții dezadaptative la emoții adaptative în terapia umanist-experiențială From non-adaptive emotions to adaptive emotions in humanistic-experiential therapy Conf. dr. Iulia CIORBEA, psihoterapeut principal –  Universitatea Ovidius din Constanta Prof. dr. Cătălin NEDELCEA, psihoterapeut principal – Universitatea din Bucuresti Sunday, 26.05.2019/ 9.00-12.00   Room TERASA RESTAURANT
5 PSYCHOLOGY Metacognitive awareness as basis of personal management / Constientizarea metacognitiva ca baza a managementului propriei persoane Lect. dr. Ramona HENTER,  Universitatea Transilvania din Brasov Saturday, 25.05.2019 15.45-17.15   Room PANORAMIC
6 EDUCATION SCIENCES Modern strategies for integrating the movement into teaching activities/ Strategii moderne de integrare a mișcării în cadrul activităților didactice Conf.univ. dr. Mariana DUMITRU, Universitatea Ovidius din Constanța Lect. univ. dr. Miruna MOROIANU, Universitatea Ovidius din Constanța Saturday, 25.05.2019/ 19.00-20.30   Room PANORAMIC
7 EDUCATION SCIENCES Valorificarea inteligentelor multiple in invatarea matematicii/   The use of multiple intelligence in teaching and learning of mathematics Prof. univ. dr. Lăcrămioara-Crenguța OPREA, Universitatea din București Prof. univ. dr. Daniela CĂPRIOARĂ, Universitatea Ovidius din Constanța Saturday, 25.05.2019/ 14.00-15.30   Room PANORAMIC
8 EDUCATION SCIENCES Pragmatic politeness strategies or how manage efficiently educational relationships/ Strategiile politeții pragmatice sau cum sa gestionezi eficient relațiile educaționale Asist. dr. Alina Raluca TURCULEȚ Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Saturday, 25.05.2019/ 17.30-18.45
9 SOCIAL WORK Asistența socială a persoanelor vârstnice instituționalizate/ Social work of institutionalized elderly people Lector univ dr. / as social principal  Sorina CORMAN, Universitatea Lucian Blaga , Sibiu Conf univ dr. Laura GIURGIU, Universitatea Ovidius din Constanța Saturday, 25.05.2019/ 9.00-12.00   Room PIANO BAR  
10 SOCIAL WORK The american dream and the realities of lived lives of Latino-american parents and students  in the  USA/ Visul american și realitățile vieții părinților (familiilor) studenților latino-americani, in SUA   Sister Angela KIM, PhD Associate Professor Marywood University USA Saturday, 25.05.2019/ 17.00-20.00   Room PIANO BAR  
11   EDUCATION SCIENCES-SPECIAL EDUCATION   PANEL DISCUSSION Educatie speciala versus educatie incluziva. Evoluţii şi provocări/ Special education versus inclusive education. Evolutions and challenges   Prof.univ.dr. Ecaterina VRASMAS, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucuresti Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Universitatea A.I. Cuza Iaşi Prof.univ.dr. Livius MANEA, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Universitatea Bucuresti Prof.univ.dr. Traian VRASMAS, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea ‚Ovidius’ din Constanţa Saturday, 25.05.2019/ 9.00-11.00   Room CARAGIALE
12 EDUCATION SCIENCES Le basi dell’ insegnamento/apprendimento psicomatematico/ Bazele predării-învățării psihomatematice.   Fausto PRESUTTI, Expert in Didactics of Mathematics, PhD in Psychology Prof. univ. dr. Daniela CĂPRIOARĂ, Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Saturday, 25.05.2019/ 17.30-18.45   Room PANORAMIC
13 SOCIAL WORK Programe de optimizare a capacității de autocunoaștere, comunicare și relationare a persoanelor aflate în sistemul de probațiune și cel penitenciar, care au comis infracțiuni contra libertății și integrității sexuale./ Programs to optimize the capacity for self-knowledge, communication and rela- tionship between persons in the probation and penitentiary systems who have committed crimes against sexual freedom and sexual integrity. Asist. Univ. Drd./Consilier de probațiune Mioara PARASCHIV Director General  DNP  Liviu  TOADER   Sunday, 26.05.2019/ 9.00-12.00   Room PIANO BAR  
14 EDUCATION SCIENCES-SPECIAL EDUCATION Inclusive and adaptative teaching Predarea adaptată și incluzivă Lect univ. dr  Daniela POPA Universitatea Transilvania din Brasov Saturday, 25.05.2019/ 11.00-12.30   Room CARAGIALE
15 EDUCATION SCIENCES Reading Fiction Works by Teachers – Loisir and Necessity / Lectura de opere artistice pentru profesori – loisir și necesitate Conf. univ. dr. Larisa Ileana CASANGIU, Ovidius University of Constanța, Romania Prof. univ. dr. Mariana NOREL, Transilvania University of Brașov   Saturday, 25.05.2019/ 10.45-12.15   Room PANORAMIC
16 PSYCHOLOGY Evaluarea psihologică în domeniul securității naționale. Aspecte metodologice. Oportunități și limite/ Psychological evaluation in the national security field. Methodological aspects. Opportunities and limits Conf. univ. dr. Marius MILCU, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu   Saturday, 25.05.2019/ 14.00-17.00   Room TERASA RESTAURANT
17 PSYCHOLOGY Multitasking în organizații / Multitasking in organizations Conf. Univ. dr. Adrian-Tudor BRATE, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Saturday, 25.05.2019/ 17.00-20.00   Room TERASA RESTAURANT
18 PSYCHOLOGY How do people view peace?   Pacea in perceptia populatiei latino-americane Prof. univ. dr. Michael STEVENS Chicago School of Psychology USA Saturday, 25.05.2019/ 14.00-17.00    
19 PSYCHOLOGY Posttraumatic stress disorder   Tulburarea de stres posttraumatic Prof. univ. dr. Michael STEVENS Chicago School of Psychology USA Saturday, 25.05.2019/ 9.00-12.00   Room TERASA RESTAURANT
20 PSYCHOLOGY Documente dinamice cu Rmarkdown, papaja si Knitr/ Dynamic documents with Rmarkdown, papaja and Knitr Dr. George GUNNESCH-LUCA University of Erlangen-Nuremberg Prof. Mihaela RUS, PhD – Ovidius University of Constanta Friday 24.05.2019/ 17.30-20.30   Room TERASA RESTAURANT
21 EDUCATION SCIENCES-SPECIAL EDUCATION Utilizarea tehnologiilor de acces în procesul de recuperare  și integrare al persoanelor cu CES/ Using Access Technologies in the Recovery Process and Integration of People with Special Needs Prof. univ. dr. Doru-Vlad POPOVICI, Universitatea din București Conf.  univ. dr. Marilena BRATU, Universitatea din București Conf.  univ. dr. Emilia OPRIȘAN, Universitatea din București Saturday, 25.05.2019/ 14.00-17.00   Room CARAGIALE
22 PSYCHOLOGY The role of hypnotic language in activating client resources/ Rolul limbajului hipnotic in activarea resurselor clientului   Conf.univ. dr. Daniela PORUMBU Universitatea Transilvania din Brașov Sunday, 26.05.2019/ 9.00-12.00   Room PANORAMIC