Misiune

     Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Ovidius” Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare conforme normelor europene.

     Misiunea asumată a facultății este aceea de a forma specialişti în domeniul ştiinţelor socio-umane prin asimilarea de noţiuni teoretice, abilităţi practice, compotamente şi atitudini într-un demers coerent, reflectat într-un curriculum universitar elaborat în conformitate cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior elaborat în 2011. Competenţele profesionale şi cele transversale dezvoltate prin programele de studii de licență și de master din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației sunt în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România.