EDUCAŢIE TIMPURIE

 

Competenţe

- aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind educația timpurie;
- identificarea specificului individual al fiecărui copil și valorizarea fiecărui copil;
- abordarea integrată a curriculumului pentru educația timpurie pornind de la obiectivele cadru formulate pe domenii de dezvoltare; proiectarea de unităţi tematice care integrează obiectivele cadru ale tuturor domeniilor de dezvoltare prin sarcinile şi materialele utilizate;
- corelarea domeniilor de dezvoltare cu tipurile de activităţi proiectate şi cu centrele de activitate organizate în sala de grupă;
- asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic;
- implicarea în elaborarea şi derularea în gradinițe a proiectelor de cooperare națională și internaţională;
- utilizarea metodelor şi tehnicilor stiințifice în educația timpurie;
- cunoașterea şi respectarea codului deontologic al profesiei didactice.

Obiectivele masterului

- Să formeze specialişti (cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar) în domeniul educaţiei timpurii;
- Să ofere cadrelor didactice o aprofundare a cunoştinţelor teoretice în domeniul educației timpurii precum şi abilitarea cu competente şi strategii de acţiune în acest domeniu;
- Să abiliteze cadrele didactice pentru a desfăşura o activitate de cercetare, acțiune susţinută în acest domeniu, în grupele de copii cu vârste cuprinse între 0- 3 ani si 3-6,7 ani;
- Să dezvolte capacitatea de adaptare a cadrelor didactice la noile exigenţe profesionale.

Perspectivele carierei

Tipul instituţiei

Funcţia absolventului

Instituţii din învăţământul preuniversitar

Profesor pentru învăţământul preşcolar si primar, cu competente profesionale in domeniul educatiei timpurii

- Palatul copiilor
- Casa Corpului didactic
- ONG-uri, fundaţii, asociaţii;

Profesor pentru învăţământul preşcolar si primar, specialist in probleme de educatie timpurie