PSIHOLOGIE MILITARĂ

 

Competenţe

- determinarea caracteristicilor psihologice ale misiunilor militare în timp de pace şi în timpul operaţiilor specifice (operaţiuni de menţinere a păcii, poliţie militară în afara teritoriului ţării etc.);
- investigarea caracteristicilor psihologice ale pregătirii pentru luptă si a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în luptă;
- cercetarea contribuţiei instruirii militare la dezvoltarea şi pregătirea psihologică a militarului;
- cercetarea rolului proceselor cognitive şi reglatorii în activitatea militară;
- analizarea funcţiilor şi structura colectivului militar ca grup social;
- optimizarea comportamentului decizional şi socio-relaţional al comandantului;
- evaluarea potenţialului de performanță al luptătorilor;
- realizarea activităţilor de asistenţă psihologică, terapie şi consiliere a militarilor în timp de pace şi în timpul misiunilor specifice;
- investigarea modalităţilor de reducere a nivelului de stres ocupaţional şi al stresului în luptă;
- realizarea cercetării în domeniul psihopatologiei şi afecţiunilor specifice luptei armate;
analiza elementelor de geostrategie prezente în diverse situaţii geopolitice;
- gestionarea eficientă a imaginii organizaţiei militare;
- organizarea demersurilor de diagnoză şi intervenţie psihosocială în organizaţia militară;
- comunicare şi relaţionare în echipa interdiciplinară;
- respectarea codului deontologic al profesiei de psiholog militar;
- utilizarea metodelor şi tehnicilor științifice in psihologia militară.

Perspectivele carierei

Tipul întreprinderii, instituţiei


Funcţia absolventului

Instituţii din învăţământul militar

Psiholog militar

Unităţi militare

Psiholog militar

Structuri ale Ministerului de Interne şi Reformei Administrative

Psiholog militar

Spitale militare

Psiholog militar

Centre militare zonale şi judeţene

Psiholog militar

Laboratoare de psihologie din sistemul naţional de apărare

Psiholog militar

Serviciile de relaţii publice din sistemul naţional de apărare

Psiholog militar

Organisme guvernamentale (analişti militari, consultanţi)

Psiholog militar