STRATEGII DE COMUNICARE ŞI ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

 

Competenţe

- analizarea caracteristicilor psihologice ale activităţii de învăţare şi comunicare la şcolarul mic;
- investigarea caracteristicilor psihologice ale proceselor cognitive şi reglatorii specifice pentru vârsta şcolară mică;
- cercetarea contribuţiei factorilor psihologici, sociali şi educaţionali la dezvoltarea personalităţii elevilor;
- cercetarea factorilor psihologici care influenţează performanţa în activitatea educaţională;
- optimizarea comportamentului decizional şi socio-relaţional al cadrelor didactice;
- monitorizarea evoluției performanţelor elevilor pe parcursul ciclului primar;
- aprofundarea cercetărilor în domeniul psihologiei învăţării, al psihologiei comunicării şi al tehnicilor de învăţare la elevi;
- dobândirii tehnicilor investigatorii şi interpretative în domeniul psihologiei învăţării şi al comunicării;
- utilizarea tehnologiilor didactice moderne;
- asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic;
- implicarea în elaborarea şi derularea unor proiecte de cooperare națională și internaţională;
- integrarea multidisciplinarității sș transdiciplinarității;
- cunoașterea şi respectarea codului deontologic al profesiei didactice.

Obiectivele masterului

- Să formeze specialişti (cadre didactice din învăţământul primar) în domeniul strategiilor de predare-învăţare eficientă, de comunicare şi consiliere în învăţământul primar;

- Să ofere cadrelor didactice o aprofundare a cunoştinţelor teoretice în domeniul psihopedagoiei învăţării şi al comunicării, precum şi abilitarea cu competențe şi strategii de acţiune în acest domeniu;

- Să abiliteze cadrele didactice pentru a desfăşura o activitate de cercetare, acțiune susţinută în acest domeniu, în grupele de elevi cu vârste cuprinse între 6,7 şi 10,11 ani;

- Să dezvolte capacitatea de adaptare a cadrelor didactice la noile exigenţe profesionale.

Perspectivele carierei

Tipul instituţiei

Funcţia absolventului

Instituţii din învăţământul preuniversitar

Învățător Educator- Consultant în optimizarea strategiilor de comunicare şi învăţare eficientă

Casa Corpului Didactic

Consultant în optimizarea strategiilor de comunicare şi învăţare eficientă

ONG-uri, fundaţii, asociaţii;

Consultanţi pentru învăţământul primar şi preşcolar