TERAPII ŞI COMPENSARE ÎN TULBURĂRILE DE COMUNICARE

 

Competenţe

- evaluarea sistematică a copiilor cu diferite cerințe educative speciale;
- interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor potenţialului cognitiv al copiilor şi a comportamentului lor în diferite situaţii de învăţare şi de viaţă;
- elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor Proiecte de Intervenţie Personalizată (PIP) şi/sau a Proiectelor de Educaţie Personalizată (PEP) pentru copiii cu cerințe educative speciale;
- aplicarea unor programe de terapie, recuperare și compensare pentru persoanele cu tulburări de limbaj, cu deficiențe de intelect, citit/scrisul la persoanele cu deficiențe vizuale;
- comunicare şi relaţionare profesională în echipe interdiciplinare;
- respectarea codului deontologic;
- utilizarea metodelor şi tehnicilor științifice in psihopedagogia specială.

Perspectivele carierei

Tipul întreprinderii, instituţiei

Funcţia absolventului

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

LOGOPED

Şcoală specială pentru elevi deficienţi de intelect

LOGOPED

Şcoală specială pentru elevi deficienţi de auz

Specialist terapii de compensare a comunicării (demutizator)

Centre de educaţie incluzivă (Şcoli profesionale şi Şcoli de Arte şi Meserii pentru profesionalizarea împreună a elevilor cu dizabilităţi şi cu intelect normal)

LOGOPED

Şcoli speciale pentru deficienţi de vedere

Specialist în comunicarea deficienţilor de vedere (scris-cititul în Braille)

Centre de recuperare pentru persoane cu dizabilităţi în cadrul Centrelor de servicii comunitare (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului)

LOGOPED

Centre de Zi pentru abilitarea şi socializarea persoanelor cu dizabilităţi


LOGOPED
PSIHOPEDAGOG

Centre de Zi pentru abilitarea şi socializarea persoanelor cu autism

Specialist în terapia şi compensarea tulburărilor de comunicare

Şcoli speciale pentru deficienţi de intellect


Profesor educaţie specială

Şcoli speciale pentru deficienţi de auz


Profesor educaţie specială

Şcoli speciale pentru deficienţi de vedere


Profesor educaţie specială

Centre pentru abilitarea complexă a persoanelor cu dizabilităţi severe

Specialist terapii de compensare a comunicării (sisteme de comunicare pictografica)

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

Coordonator: Conf. univ. dr. MIRCEA MARICA