Cadre didactice

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 
TITULARI
1. Conferenţiar univ. dr. Nicolae Martin - Curriculum vitae şi lista de lucrări
2. Conferenţiar univ. dr. Laura Giurgiu - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
3. Lector univ. dr. Iulia Ciorbea - Curriculum vitae şi lista de lucrări
4. Lector univ. dr. Rodica Enache - Curriculum vitae şi lista de lucrări
5. Lector univ. dr. Neptina Manea - Curriculum vitae şi lista de lucrări
6. Lector univ. dr. Mircea Marica - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
7. Lector univ. dr. Raluca Matei - Curriculum vitae şi lista de lucrări
8. Lector univ. dr. Doina Mihalaşcu - Curriculum vitae şi lista de lucrări
9. Lector univ. dr. Monica Moraru - Curriculum vitae şi lista de lucrări
10. Lector univ. dr. Claudia Sălceanu - Curriculum vitae şi lista de lucrări
11. Lector univ. dr. Mihaela Vărăşteanu - Curriculum vitae şi lista de lucrări
12. Asistent univ. drd. Budui Ramona - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
 
COLABORATORI
1. Profesor univ. dr. Anca Dragu
2. Profesor univ. dr. Constantin Enăchescu
3. Conferenţiar univ. dr. Victoria Braga
4. Conferenţiar univ.dr. Dragoş Iliescu
5. Conferenţiar univ.dr. Cătălin Nedelcea
6. Conferenţiar univ. dr. Filaret Sîntion
7. Lector univ. dr. Mariana Călin
8. Lector univ. dr. Elena Frâncu
9. Lector univ.dr. Lucian Gheorghe
10. Lector univ. dr. Roxana Girip
11. Lector univ.dr. Mihai Iosif Mihai
12. Lector univ.dr. Mariana Păvăloiu
13. Lector univ. dr. Toma Dorel Truşcă
14. Asistent univ.dr. Marilena Grigore
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 
TITULARI
1. Conferenţiar univ. dr. Mirela Constandache - Curriculum vitae şi lista de lucrări
2. Conferenţiar univ. dr. Larisa Casangiu - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
3. Conferenţiar univ. dr. Mariana Dumitru - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
4. Conferenţiar univ. dr. Virgil Frunză - Curriculum vitae şi lista de lucrări
5. Conferenţiar univ. dr. Traian Vrăsmaş - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
6. Lector univ. dr. Daniela Căprioară - Curriculum vitae şi lista de lucrări
7. Lector univ. dr. Iuliana Lungu - Curriculum vitae şi lista de lucrări
8. Lector univ. dr. Mihaela Modoran - Curriculum vitae şi lista de lucrări
9. Lector univ. dr. Miruna Moroianu - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
10. Lector univ. dr.  Cristian Petre - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
11. Lector univ. dr. Claudia Popa - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
12. Lector univ. dr. Damian Totolan - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
13. Lector univ. dr. Iulian  Trandafirescu - Curriculum vitae şi lista de lucrări
14. Lector univ. drd. Iftime Alina - Curriculum vitae şi Lista de lucrări
15. Asistent univ. drd. Florentina Avram - Curriculum vitae şi lista de lucrări
16. Asistent univ. drd. Ana Băncescu - Curriculum vitae şi lista de lucrări
17. Asistent univ. drd. Ana Maria Bezem - Curriculum vitae şi lista de lucrări
 
 
COLABORATORI
1. Profesor univ. dr. Sorin Cristea – Pedagogie
2. Profesor univ. dr. Aivaz Kamer - Ştiinţe economice
3. Profesor univ. dr. Adriana Manea - Ştiinţe tehnice
4. Profesor univ. dr. Florenţa Marinescu – Canto
5. Conferenţiar univ. dr. Lăcrămioara Berechet -  Limba română
6. Conferenţiar univ. dr. Daniela Caruţiu - Arte plastice
7. Conferenţiar univ. dr. Viorica Popescu – Chimie
8. Conferenţiar univ. dr. Eugen Zaharescu – Informatică
9. Lector univ. dr. Daniela Enache - Artele spectacolului de teatru
10. Lector univ. dr. Neriman Hasan - Limba turcă
11. Lector univ. dr. Olga Kaiter - Limba germană
12. Lector univ. dr. Nicoară Vasile -  Geografie
13. Lector univ. dr. Constantin Noviţchi - Educaţie fizică şi sport
14. Lector univ. dr. Emanuel Plopeanu  - Istorie
15. Lector univ. dr. Marinela Vrămuleţ - Limba italiană
16. Ş.l. dr. Belc Marius – Fizică
17. Asistent univ. drd. Felix Panait – Pedagogie
18. Dr. Ecaterina Totolan 
19. Marinela Grigore 
20. Lupu Mihai