Licență

Specializarea Psihologie

Specializarea Psihopedagogie specială

Specializarea Asistenţă Socială

Specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar