ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

Istoric

Principalele etape din evoluția Facultății de Psihologie și Științele Educației:

 

Anul Documentul

Specializarea / forma de învăţământ

1999-2000

Hotărârea Guvernului nr. 535/ 01.07.1999

·         Au primit aviz de funcţionare specializările Psihologie şi Psihopedagogie Specială, forma de învăţământ zi, în cadrul Departamentului de Psihologie şi de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea „Ovidius” Constanța.

2001-2002

 

·         S-a constituit Facultatea de Psihologie, cu cele două specializări: Psihologie şi Psihopedagogie Specială

2002-2003

Hotărârea CNEAA nr. 2122/11.11.2003

·         Facultatea de Psihologieîşi lărgeşte oferta educaţională prin înfiinţarea formei de învăţământ FR (învăţământ cu frecvenţă redusă) la specializarea Psihopedagogie specială.

2005-2006

Hotărârea Guvernului nr.1710 din 15.07.2005

·         Activitatea didactică se desfăşoară în concordanţă cu cerinţele Sistemului European de Credite Transferabile.

·         Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţieiîşi lărgeşte oferta educaţională prin înfiinţarea specializării Asistenţă socială, forma de învăţământ zi.

·         Prin încetarea activității Colegiului de Institutori, formă de învăţământ de scurtă durată, se înfiinţează, în cadrul facultăţii noastre, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

2007-2008

Avizul Comisiei ARACIS

·         Au fost acreditate specializările Psihologie şi Psihopedagogie specială, la forma de învăţământ zi.

2009

Avizul Comisiei ARACIS

·         Acreditare ARACIS prin Ordin MCT 5394/30 septembrie 2009 - Programul de master Psihodiagnoza Personalității și Programul de master Management Educațional prin Ordin MCT 5394/30 septembrie 2009 - Programul de master Psihodiagnoza Personalității și Programul de master Management Educațional

2010-2011

Avizul Comisia ARACIS

·         A fost acreditată specializarea Asistenţă socială, la forma de învăţământ zi.

2011-2012

Art. 193 din Legea Educaţiei Naţionale şi HG 789/2011

·         Programele de studii de licenţă organizate de Facultatea de Psihologie şi ştiinţele Educaţiei pe domeniile Psihologie, Ştiinţele Educaţiei şi Asistenţă socială au fost incluse în categoria B.

2012

 

·         În cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţieifuncţionează 2 departamente:

Departamentul de Psihologie şi Asistenţă socială şi

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

2021

 

·         În cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei funcţionează Departamentul de Psihologie, Asistenţă socială şi Științe ale Educației