Sesiunea de comunicări științifice studențești - 23 mai 2013

 

Sesiunea este adresată studenţilor din cadrul programelor de licenţă şi masterat. Lucrările susţinute vor fi evaluate în cadrul secţiunilor tematice, cele mai bune lucrări urmând a fi premiate.

I. INFORMAŢII ORGANIZATORICE

 

1.      Participarea studenţilorla prezentarea lucrărilor, atât în calitate de autor, cât şi ca audient, este gratuită.

 

2.      PUBLICARE: Lucrările se vor publica în Volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti, cu ISBN. Lucrarea va fi realizată sub îndrumarea unui profesor coordonator.

 

3.      TERMENE LIMITĂ:

30.03.2013– completarea formularului de înscriere (descarcă de aici) şi trimiterea rezumatului lucrării în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză/franceză);

25. 04. 2013trimiterea lucrării în extenso.

                  Formularul de înscriereşi lucrarea în extenso se vor trimite pe adresa:

                                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.      INSTRUCŢIUNI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII (vezi modelul aici)

(maxim 7 pagini, rezumatul în lb. română şi în limba engleză/franceză, lucrarea în extenso în limba română)

A.     Formatarea paginii

Paper:  Custom size

                        Width: 16,5 cm

                        Height: 24,5 cm

Margins:           Top: 2 cm         Botton: 2 cm

                        Left: 2 cm         Right: 2 cm

Multiple pages: Normal

 

B.     Formatul lucrării (distanţa între rânduri « Exactly », 14 pt)

(2 rânduri libere)

Titlul lucrării: TNR 14, bold, majuscule, centrat

            (1 rând liber)

Titlul ştiintific al autorului/autorilor: Prenume Nume (TNR 12, bold, aliniat dreapta)

            (3 rânduri libere)

Rezumat(TNR, 10, bold): Rezumatul trebuie să conţină 250-300 de cuvinte, în limba romănă şi engleză/franceză cu TNR, 10, italic, distanţa între rânduri de 1 rând.

            (1 rând liber)

Cuvinte cheie (TNR, 10, bold): 4-6 cuvinte (scrise cu TNR, 10, Regular)

            (2 rânduri libere)

Conţinutul lucrării trebuie scris cu TNR, 11

Titlurile tabelelorse scriu  deasupra acestora cu TNR 10, centrat, numerotate

Denumirile figurilorse scriu sub acestea cu TNR 10, centrat, numerotate

Bibliografia(stil APA): (scris la 1 rând, TNR 10)

            Exemplu pentru cărţi:   Nume, P. (anul). Titlul lucrării, Locul:  Editura.

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

MODEL STRUCTURĂ ARTICOL