Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti - 6 iunie 2014.

Invitație

Formular de inscriere 

Termene limita:

10.05.2014 – completarea formularului de înscriere (descarcă de aici) şi trimiterea rezumatului lucrării în limba engleză
20.05.2014 – trimiterea lucrării în extenso.
Formularul de înscriere şi lucrarea în extenso se vor trimite pe adresa:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">sesiunestudentpse.2013@yahoo.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ro

Taxe:

Participarea studenţilor la prezentarea lucrărilor in calitate audient este gratuită.
Autorii lucrărilor vor achita la casieria Universităţii taxa de 30 RON/autor (taxa de participare+contravaloarea Volumului Sesiunii). Taxele se vor achita in perioada 10-20 mai 2014 cu mentiunea "pentru sesiune studenti FPSE, 2014.
Taxa cuprinde participarea şi Volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti. 
Volumul va fi publicat la o editura cotata CNCSIS, cu ISBN si va fi realizat sub îndrumarea unui profesor coordonator.

Instructiuni de tehnoredactare: vezi modelul aici 

Lucrarea va contine maxim 7 pagini (rezumatul în limba engleză, lucrarea în extenso în limba română).
 
Formatarea paginii
Paper: Custom size
Width: 16,5 cm
Height: 24,5 cm
Margins: Top: 2 cm Botton: 2 cm
Left: 2 cm Right: 2 cm
Multiple pages: Normal
 Formatul lucrării (distanţa între rânduri « Exactly », 14 pt)
(2 rânduri libere)
Titlul lucrării: TNR 14, bold, majuscule, centrat
(1 rând liber)
Titlul ştiintific al autorului/autorilor: Prenume Nume (TNR 12, bold, aliniat dreapta)
(3 rânduri libere)
Rezumat (TNR, 10, bold): Rezumatul trebuie să conţină 250-300 de cuvinte, în limba romănă şi engleză/franceză cu TNR, 10, italic, distanţa între rânduri de 1 rând.
(1 rând liber)
Cuvinte cheie (TNR, 10, bold): 4-6 cuvinte (scrise cu TNR, 10, Regular)
(2 rânduri libere)
Conţinutul lucrării trebuie scris cu TNR, 11
Titlurile tabelelor se scriu deasupra acestora cu TNR 10, centrat, numerotate
Denumirile figurilor se scriu sub acestea cu TNR 10, centrat, numerotate
Bibliografia (stil APA): (scris la 1 rând, TNR 10)
Exemplu pentru cărţi: Nume, P. (anul). Titlul lucrării, Locul: Editura.