ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

Acte necesare

Arhiva admitere 2015 - 2021

Admitere 2021

01 - ACTE NECESARE PROGRAME DE LICENTA

02 - ACTE NECESARE PROGRAME DE MASTERAT

03 - DECLARATIE DEPUNERE ACTE ORIGINALE LA INMATRICULARE

04 - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE AUTENTICITATE DOCUMENTE INCARCATE PE PLATFORMA

05 - DECLARAȚIE RGPD

06 - ACORD INREGISTRARE INTERVIU MASTERAT

07 - DECLARATIE NEOCUPARE LOCURI MASTERAT

 

2020

Acord date personale admitere  2020

DECLARAȚIE in situatia de neocupare a locurilor MASTERAT

ACTE DOSAR - PROGRAME DE LICENTA

ACTE DOSAR - PROGRAME DE MASTERAT

DECLARATIE DEPUNERE ACTE ORIGINALE - INMATRICULARE

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - AUTENTICITATE DOCUMENTE INCARCATE PE PLATFORMA

DECLARAȚIE RGPD

ACORD INREGISTRARE INTERVIU - PROGRAME DE MASTERAT

 

 

 

 

2019

LISTA DOCUMENTELOR ADMITERE 2019

 

 

 

2018

LISTA DOCUMENTELOR ADMITERE 2018 - 06.07.2018

 

 

 

 

2017

CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

DOCUMENTELE NECESARE – într-un dosar plic

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2015, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

5. foaia matricolă în original/copie legalizată;

6. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

7. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

8. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

9. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

10. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

11. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

• recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

• copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

• declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

• cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze

 

 

 

 

2016

CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DOCUMENTELE NECESARE – într-un dosar plic

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

4. diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de masterat vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

5. diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2015) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări;

6. foaia matricolă în original/copie legalizată;

7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

8. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

A recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

B. copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

C. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă; cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze.

 

 

2015

STUDII UNIVERISTARE DE LICENȚĂ

DOCUMENTELE NECESARE – într-un dosar plic
 
1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2015, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
5. foaia matricolă în original/copie legalizată;
6. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.
7. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
8. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
9. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
10. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
11. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;

STUDII UNIVERISTARE DE MASTERAT

DOCUMENTELE NECESARE – într-un dosar plic
 
1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
4. diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de masterat vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
5. diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2015) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări;
6. foaia matricolă în original/copie legalizată;
7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.
8. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
A recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
B. copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
C. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă; cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;