Concursuri posturi didactice

Posturi vacante in anul universitar 2020-2021

Metodologie privind ocuparea posturilor de asitent universitar pe perioada determinata

Metodologia de ocupare a posturilor pe perioada nedeterminata

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica

Standarde de ocupare a posturilor didactice si de cercetare pe perioada determinata