Conducere

Decan

Profesor univ. dr. Virgil FRUNZĂ

Prodecan responsabil cu educaţia şi formarea continuă

Conferențiar univ. dr. Rodica ENACHE

Prodecan responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi managementul calităţii

Conferențiar univ. dr. Daniela CĂPRIOARĂ

Director de departament – Departamentul de Psihologie şi Asistenţă socială

Conferențiar univ. dr. Mircea MARICA

Director de departament – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Profesor univ. dr. Traian VRĂŞMAŞ

 

CONSILIUL FACULTĂŢII:

Prof univ. dr. Virgil FRUNZĂ

Conf. univ. dr. Mirela CONSTANDACHE

Conf. univ. dr. Laura GIURGIU

Prof. univ. dr. Traian VRĂSMAŞ

Conf. univ. dr. Daniela CĂPRIOARĂ

Conf. univ. dr. Rodica ENACHE

Conf. univ. dr. Mircea MARICA

Conf. univ. dr. Monica Moraru

Lect. univ. dr. Cristian PETRE

Lect. univ. dr. Damian TOTOLAN

 

Comisiile Consiliului Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei