Consiliul facultatii si Comisiliile departamentelor

 

 

COMPONENTA CONSILIULUI FACULTATII 2021-2022

 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume

Date contact

1.

Prof.univ.dr. MIRCEA-ADRIAN MARICA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Prof.univ.dr. RODICA-GABRIELA ENACHE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Conf.univ.dr. LARISA-ILEANA CASANGIU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Conf.univ.dr. RALUCA-SILVIA MATEI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Conf.univ.dr. MIHAELA MODORAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Conf.univ.dr. MONICAMORARU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Conf.univ.dr. CRISTIAN PETRE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Lect.univ.dr. MARIANA-FLORICICA CĂLIN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Lect.univ.dr. MARINELA-CARMEN GRIGORE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Lect.univ.dr. MIHAELA-LUMINIȚA SANDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Lect.univ.dr. CLAUDIA SĂLCEANU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Lect.univ.dr. DAMIAN-MIRCEA TOTOLAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Student BÎZGU C.M. MARIA-FLAVIA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Student MACSIM T. LUCIA-GIORGIANA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Student MIHĂILESCU I. MARIANA-BIATRIS (UNGUREANU)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Student GAVRIZ DIANA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program de audiențe Consiliul Facultății – lunea între orele 11.00 – 12.00

 

 

Departamentul de Psihologie, Asistenta Sociala si Stiinte ale Educatiei

Nr. crt.

Nume și Prenume

1

Prof. univ. dr. RODICA-GABRIELA ENACHE

2

Conf. univ. dr. CRISTIAN PETRE

3

Lect. univ. dr. MARIANA FLORICICA CĂLIN

4

Lect. univ. dr. MARINELA CARMEN GRIGORE

5

Lect. univ. dr. DAMIAN TOTOLAN

 

COMPONENTA COMISIILOR IN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Comisia pentru echivalarea / recunoașterea disciplinelor promovate

 

Prof.univ.dr. Mircea Adrian Marica - președinte

Membri: Prof.univ.dr. Enache Rodica

                    Conf.univ.dr. Modoran Mihaela

                       Conf.univ.dr. Matei Raluca Silvia

             Conf.univ.dr. Petre Cristian

                                Lect. univ. dr. Călin Matriana Floricica

                   Lect. univ. dr. Totolan Damian

                                  Lect. univ. dr. Grigore Marinela Carmen

Student: Știrbețiu Maria

 

 

Comisia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin

 

Prof. univ. dr. Mircea Marica - Președinte

Conf. univ. dr. Mihaela Modoran

Lect. univ. dr. Mariana Calin

Student: Flavia Bîzgu

 

Comisia de cercetare stiintifica

Conf. univ. dr. Matei Raluca – președinte

Prof. univ. dr. Marica Mircea

Conf. univ. dr. Petre Cristian

Lect. univ. dr. Sălceanu Claudia

Lect. univ. dr. Grigore Marinela

Student: Dorina Revici

 

Comisia pentru imagine și dezvoltare instituțională

Lect. univ. dr. Salceanu Claudia – președinte

Conf. univ. dr. Giurgiu Laura

Lect univ. dr. Tușa Enache

Student: Mădălina Pavel (Belgun)

 

  

Comisia pentru elaborarea orarelor și administrarea spațiilor de învătământ

Lect. univ. dr. Călin Mariana – președinte

Conf. univ. dr. Petre Cristian

Lect. univ. dr. Totolan Damian

Lect. univ. dr. Sălceanu Claudia

Student: Laura Șerban

 

 Comisia pentru întocmirea bugetului și achiziții

Prof. univ. dr. Marica Mircea – președinte

Conf. univ. dr. Mihaela Modoran

Conf. univ. dr. Matei Raluca

Lect. univ. dr. Calin Mariana

Student: Alina Constantina Milos

 

Comisia pentru protecția și siguranța muncii

Prof. univ. dr. Marica Mircea – președinte

Lect. univ. dr. Călin Mariana

Student: Elena Năstase

 

 

Comisia de inventariere și gestionarea patrimoniului facultății

Lect, univ dr. Totolan Damian – președinte

Lect univ. dr. Tusa Enache

Asist. Univ. drd. Chendrean Sebastian

Student: Mădalin Niculae

 

 

Comisia responsabilă cu practica la nivel de facultate

Conf. univ. dr. Casangiu Larisa – președinte

Conf. univ. dr. Monica Moraru

Lect univ. dr. Salceanu Claudia

Lect. univ. dr. Grigore Marinela

Lect. univ. dr. Totolan Damian

Student: Cosmin Ganera

 

Coordonator Erasmus- Conf. univ. dr. Giurgiu Laura