Calitate

PROCEDURILE OPERAȚIONALE UOC

STRATEGII ŞI POLITICI PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII 2020-2024

PLAN DE ACTIVITĂȚI CEAC-FPSE 2020-2021

 

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC-FPSE)

 

Aprobată în cadrul şedinței CF din 16.10.2020: HCF nr.53

 

Nr.crt.

Nume şi Prenume

Grad didactic

Calitatea în cadrul comisiei

Contact

1.

Modoran Mihaela

Conferentiar universitar

Preşedinte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.

Călin Mariana Floricica

Lector universitar

Reprezentantă a corpului profesoral

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.

Petre Cristian

Conferențiar universitar

Reprezentant al corpului profesoral

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.

Băiceanu Mihaela

Lector universitar

Reprezentantă a corpului profesoral

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.

Bîzgu Flavia

-

Reprezentantă a studenților

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.

Mereuță Emil

-

Reprezentant al angajatorilor

Director D.G.A.S. Constanța

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Mircea Adrian Marica

 

RAPORT privind ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂȚII pentru anul universitar 2019-2020