Calitate

PROCEDURILE OPERAȚIONALE UOC

STRATEGII ŞI POLITICI PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII 2020-2024

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI

EVALUAREA ANUALA A CADRELOR DIDACTICE 2020-2021

PLAN DE ACTIVITĂȚI CEAC-FPSE 2021-2022

ANALIZE CURENTE

RAPORT privind ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂȚII pentru anul universitar 2019-2020

Raport de activitate CEAC-FPSE pentru anul universitar 2020-2021

 

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂȚII

(CEAC-FPSE)

 

 Aprobată în cadrul şedinței CF din 6.04.2022: HCF nr.316

 

Nr.crt.

Nume şi Prenume

Grad didactic

Calitatea în cadrul comisiei

Contact

1.

Modoran Mihaela

Conferentiar universitar

Preşedinte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.

Călin Mariana Floricica

Lector universitar

Reprezentantă a corpului profesoral

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.

Petre

Cristian

Conferențiar universitar

Reprezentant al corpului profesoral

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.

Enache Rodica

Profesor universitar

Reprezentantă a corpului profesoral

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Bîzgu

Flavia

-

Reprezentantă a studenților

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.

Ermolaev Irina

-

Reprezentant al angajatorilor

CJRAE

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Arhiva

PLAN DE ACTIVITĂȚI CEAC-FPSE 2020-2021