Perfecționare

Arhiva

ORARUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA OBȚINERII GRADULUI DIDACTIC II –- 2014

Probele examenului pentru obținerea gradului didactic II – sesiunea august 2014, se vor desfășura după următorul calendar

Probele examenului de obținere a gradului didactic II, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, se vor desfășura după următorul calendar:

Profesori

19 august 2013 Metodica predării specialității (scris)

21 august 2013             Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională (oral)

Învățători-Institutori

20 august 2013             Metodica predării limbii și literaturii române, metodica predării matematicii (scris)

22 august 2013             Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională (oral)

Educatoare-Institutori

20 august 2013             Metodica predării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (scris)

22 și 23 august 2013    Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională (oral)

 

Pregătirea pentru examenul de obținere a gradului didactic II, pentru învățători și educatoare, sesiunea august 2013, se va desfășura în zilele de 4 și 5 iulie 2013, la sediul din B-dul Mamaia nr.124, conform orarului.

In perioada 7 – 18 ianuarie 2013, între orele 9.00 – 14.00 candidaţii înscrişi în vederea susţinerii colocviului pentru Gradul didactic I - învăţători - educatori, seria 2013-2015, vor depune cererile cu titlul lucrării metodico-ştiinţifice la Secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa (B-dul Mamaia nr.124, cam. P16).

 

TEME propuse pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea obţinerii gradului didactic I - seria 2013-2015 - învăţători - educatori

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2013 – 2015 - ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI

PROGRAM  POSTUNIVERSITAR DE FORMARE  ŞI  DEZVOLTARE  PROFESIONALĂ  CONTINUĂ: "CERCETAREA PEDAGOGICĂ - DIMENSIUNE A COMPETENŢELOR DIDACTICE"