ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

Oferta Educațională

Arhiva admitere 2015-2021

 

2021

CIFRA DE ȘCOLARIZARE LICENTA

CIFRA DE ȘCOLARIZARE MASTER

 

2020

ANUNT FPSE Organizează PROGRAME DE MASTERAT DIDACTIC

CIFRA DE ȘCOLARIZARE SEPTEMBRIE 2020 LICENTA 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE SEPTEMBRIE 2020  MASTER

CIFRA DE ȘCOLARIZARE LICENTA 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE MASTER

TUTORIAL INSCRIERI LICENTA SITE

TUTORIAL INSCRIERI MASTER SITE

 

 

2019

CIFRE DE SCOLARIZARE - LICENTA 2019

CIFRE DE SCOLARIZARE - MASTER 2019

 

 

 

2018

CIFRE DE SCOLARIZARE - LICENTA 2018

CIFRE DE SCOLARIZARE - MASTER 2018

2017

LOCATII ADMITERE 2017 ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CIFRE DE SCOLARIZARE 2017

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 

Inscrieri 5-14 septembrie Campus P55

Anul universitar 2016-2017

 

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ / MASTER

PROGRAMUL DE STUDII

Români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat în România

CU TAXĂ

 
 

LICENȚĂ

Asistență socială

Asistență socială

1

25

 

Psihologie

Psihologie

0

2

 

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

0

20

 

Psihopedagogie specială

0

24

 

 

 

 

NUMĂR DE LOCURI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2016

 

Anul universitar 2016-2017

 

CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE AN UNIV. 2016-2017

DOMENIUL DE LICENȚĂ / MASTER

PROGRAMUL DE STUDII

FĂRĂ TAXĂ

Români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat în România

CU TAXĂ

Capacitatea de școlarizare ARACIS

Fără taxă

Din care rommi

LICENȚĂ

Asistență socială

Asistență socială

20

1

1

39

60

Psihologie

Psihologie

20

0

0

40

60

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

24

1

0

36

60

Psihopedagogie specială

20

0

0

40

60

MASTER

Psihologie

Psihodiagnoza personalității

10

0

1

24

35

Științe ale educației

Management educațional

12

0

1

22

35

Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare

13

1

1

21

35

 

 

Oferta educațională pentru anul universitar 2015 – 2016

 

Info admitere: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

CIFRELE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ

SPECIALIZAREA

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat (fără  taxă)

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim cu taxă, cursuri de zi

Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străni extra-comunitari

TOTAL

din care rromi

bursieri (fără taxă, cu sau fără bursă)

cu taxă pe cont propriu valutar

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Asistență socială

17

1

38

2

3

PSIHOLOGIE

Psihologie

25

0

34

0

1

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

25

1

35

0

0

Psihopedagogie specială

18

0

40

2

0

 

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS

 

     Pentru toate programele de licență Asistență socială, Psihologie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Psihopedagogie specială, candidații vor depune în dosarele de înscriere la concursul de admitere un Eseu motivațional completat pe baza unui formular tip furnizat de comisia tehnică. Eseul motivațional va fi evaluat cu calificativul ADMIS/RESPINS.

     Pentru domeniul Ştiinţele educaţiei, Programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

     Repartizarea candidaţilor pe săli  şi pe ora de intrare la proba de concurs va fi afişată în preziua examenului.

 

STABILIREA REZULTATELOR

 

•      100% media de la bacalaureat

•      media minimă este 5 (cinci)

•      ordine descrescătoare a mediilor.

 INMATRICULAREA

 

     După afișarea rezultatelor candidații, declarați respinși au obligația să anunțe comisia tehnică în termen de 48 de ore cu privire la opțiunea privind menținerea dosarului în concurs sau retragerea acestuia. În cazul în care candidații respinși pe listele inițiale nu își exprimă opțiunea pentru menținerea dosarului în concurs vor fi eliminați din ierarhizările ulterioare.

 
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

CIFRELE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 

DOMENIUL DE MASTERAT

SPECIALIZAREA

Cifra de școlarizare pentru studii de masterat în regim de finanțare de la bugetul de stat (fără  taxă)

Cifra de școlarizare pentru studii de masterat în regim cu taxă, cursuri de zi

 
 

PSIHOLOGIE

Psihodiagnoza personalității

10

25

 

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Terapii și compensare în tulburările de comunicare

13

22

 

Management educațional

12

23

 

 

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS

 

     Proba de concurs constă într-un INTERVIU - PREZENTAREA UNUI PROIECT DE CERCETARE STIINTIFICĂ elaborat de către candidat pe baza Normelor de elaborare a unei lucrării ştiinţifice.

 

STABILIREA REZULTATELOR

 

•         Media de concursse calculează astfel:

•         -50%- media probei orale sub formă de Interviu-prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică.

•         -50%-media Examenului de licenţă

 

 

INMATRICULAREA

 

      După afișarea rezultatelor candidații, declarați respinși au obligația să anunțe comisia tehnică în termen de 48 de ore cu privire la opțiunea privind menținerea dosarului în concurs sau retragerea acestuia. În cazul în care candidații respinși pe listele inițiale nu își exprimă opțiunea pentru menținerea dosarului în concurs vor fi eliminați din ierarhizările ulterioare.