ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

Colaboratori

ECHIPA NOASTRA

COLABORATORI

 

Prof. univ. dr. habil. Mihaela Rus

Prof.univ.dr.habil. Mihaela Rus este cadru didactic in cadrul Universității Ovidius din Constanța. Psiholog de profesie cu peste 20 de ani de exeperiență în psihologia muncii,organizațională și a traficului este conducator de doctorat in Psihologie. Autoare a 10 carti si peste 80 de studii de specialitate publicate reviste naționale și internaționale, membră in comitetele științifice ale conferințelor naționale de prestigiu. Din anul 2015 este președintele Asociației de Psihologie și Siguranță Rutieră coordonând 5 campanii de responsabilizare socială la nivel național și președinte al Colegiului Psihologilor-filiala Constanța.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 

 

Prof. Univ. dr. Traian Vrasmas

 

 

Experienţă didactică şi managerială: învățător/institutor; profesor şi director de şcoală specială; şef serviciu educaţie specială - Ministerul Învăţământului (1990-1997); consultant şi coordonator de programe (1998-2002), Reprezentanţa UNICEF în România; coordonator de proiecte la Asociaţia RENINCO România (2003 - prezent); conferenţiar (din 2005) și profesor (din 2015) la Facultatea de Psihologie şi Stiintele Educaţiei, Universitatea “Ovidius” Constanţa, director departament DPPD, in perioada 2012-2019; Cercetator asociat ISE, din 2013.

 

Informații suplimentare: CV   LL 

 

 

Conf. univ. dr. Filaret Sîntion

Filaret Sîntion este doctor în psihologie. Comandor (Marină, în rezervă), a urmat numeroase stagii de documentare și schimburi de experiență în străinătate, în domeniul învățământului militar de marină, în general și al programelor de formare în domeniul leadership-ului militar, în special (Franța, Grecia, Italia, Spania, S.U.A., Turcia). A publicat numeroase lucrări referitoare la diferite aspecte de psihologie militară si a contribuit la conturarea unui nou domeniu al psihologiei aplicate, Psihologia navală.

 

 

 

Lect. univ. dr. Laura Mariana Popa

Laura Mariana Popa este absolventă a Facultății de Științe ale naturii (Universitatea ”Ovidius” din Constanța) și doctor în biologie (Universitatea ”Ovidius” din Constanța). Experiența sa s-a consolidat în calitatea de profesor și formator pentru elevi și adulți în domenii precum biologie, comunicare interpersonală și didactică, coordonare de echipe, management și leadership, educație nonformală, dezbatere și argumentare, educație pentru sănătate, neuroștiințe, ecologie. Interesele sale se îndreaptă spre învățarea de tip experiențial astfel încât fiecare persoană să găsească în propriul univers puterea de a iniția și susține schimbarea.

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 

Lect. univ. dr. Ecaterina Gabriela Totolan

Ecaterina Gabriela Totolan Este absolventă a Universității din București, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, specializarea Psihopedagogie specială, Doctor în Psihologie (Universitatea din București, coordonator științific Prof. Univ. Dr. Emil Verza). Activitatea de bază este aceea de profesor logoped în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, are o experiența de 23 de ani în domeniul logopediei și este colaborator al Universității „Ovidius” Constanța din 1999 pe discipline ce vizează terapia tulburărilor de limbaj, dar și altele.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 

Sef lucrari univ. dr. Gheorghe Lucian

 

Gheorghe Lucian este absolvent de drept și psihologie (Universitatea ”Ovidius” din Constanta). Este sef lucrari universitar doctor in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica Industriala si Maritima, Departamentul de Management Industrial şi Autovehicule Rutiere. Domeniile de competenta sunt: stiinte juridice si psihologie iar ca directii de cercetare putem enumera: legislatia muncii, legislatia in domeniul economic, legislatia în domeniul asistenței sociale, psihologie judiciară si psihologia inginereasca.

 

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

Barbaros Tatiana

 

Barbaros Tatiana Psiholog principal, supervizor în domeniul Psihologiei Educaţionale, Consilierii Şcolare şi Vocaţionale, psihoterapeut în Hipnoză şi Terapie Ericksoniană, psiholog clinician Este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a programului de Studii Aprofundate Psihologie Industrială și Organizațională, a Masteratului Politici publice și administrație din cadrul Facultății de Filosofie a Universității București. A obținut Diploma de doctor în Științele Educației în carul Insitutului de Științe ale Educației din Chișinău, Republica Moldova Cu o experiență profesională de 25 de ani în domeniul psihologiei educaționale este preocupată de dezvoltarea diverselor programe de optimizare personală pentru copii, adolescenți și părinți. Psiholog principal, supervizor în domeniul Psihologiei Educaţionale, Consilierii Şcolare şi Vocaţionale, psihoterapeut în Hipnoză şi Terapie Ericksoniană, psiholog clinician Este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a programului de Studii Aprofundate Psihologie Industrială și Organizațională, a Masteratului Politici publice și administrație din cadrul Facultății de Filosofie a Universității București. A obținut Diploma de doctor în Științele Educației în carul Insitutului de Științe ale Educației din Chișinău, Republica Moldova Cu o experiență profesională de 25 de ani în domeniul psihologiei educaționale este preocupată de dezvoltarea diverselor programe de optimizare personală pentru copii, adolescenți și părinți.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

Lect.univ. dr. Lungu Iuliana

 

Lector doctor Lungu Iuliana , Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, specializat în domeniul filologiei, cu diplomă de doctor în Stilistica limbii engleze. Specializarea academică este în Didactica predării limbii engleze, prin utilizarea abordărilor de ultimă oră, prin investigarea politicilor și practicilor globale în predarea limbii engleze, de la copiii de vârstă preșcolară până la adulți; de asemenea, interesată de impactul formării inițiale asupra viitorilor profesori de limbă engleză. Profesor acreditat la nivel internațional cu Diploma TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Alte domenii de expertiză certificate, Engleză pentru afaceri, Engleză pentru turism, Teste de limbă engleză pentru juniori și seniori (JET SET). Filosofia mea de predare poate fi descrisă pe scurt ca o filozofie a învățării (predarea nu este despre ceea ce știu eu, ci despre ceea ce pot să-I învăț pe alții).

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

Lect.univ. dr. Miruna Moroianu

 

Miruna Moroianu este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius din Constanța, cu titlul de doctor în domeniul Educație Fizică și Sport obținut în cadrul Universitătii Naționale de Educație Fizică și Sport București. De asemenea specializarea pe o ramură de sport este în gimnastică artistică, deținând competențe și în această direcție. Având în vedere activitatea de mai mulți ani în domeniul științele educației și obținerea de noi competențe prin parcurgerea masteratului psihodiagnoza personalității, pregătirea profesională a fost orientată  spre zona de didactica educației-fizice și psihomotorii la nivelul învățământului primar și preșcolar, practică pedagogică de specialitate, precum și didactica specialității de la nivelul învățământului gimnazial și liceal . 

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

Lect. univ. dr. Carmen Băiceanu

 

Carmen-Mihaela Băiceanu Vărăşteanu este absolventă a Universităţii Ovidius din Constanţa ,Facultatea de Psihologie şi Științele Educaţiei, licenţiată în Psihologie, masterat în Consiliere şcolară la Universitatea Bucureşti; doctor în psihologie la Universitatea Bucureşti.

Şi-a început activitatea în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa ca titular al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, parcursul universitar fiind susţinut de o preocupare constantă pentru perfecţionare concretizat în cursuri, seminarii, stagii de pregătire, lucrări ştiinţifice şi publicaţii care vizează problematica actuală a Psihologiei educaţiei, Psihologiei sociale, Psihologiei sănătăţii şi Consiliere şcolară şi vocaţională.

 

Informații suplimentare: CV LL EN