ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Munteanu Diana Rodica  DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

 

Prof. univ. dr. Rodica Gabriela Enache

Rodica Gabriela Enache este licențiată a Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Programele de licență Psihologie și Pedagogie, Doctor în Psihologie. Are o experiență academică de 20 de ani la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihologie și Asistență socială, este titular al disciplinelor Fundamentele psihologiei, Evaluarea psihologică a copilului și adolescentului (master), Evaluarea psihologică a cuplului și familiei (master). A publicat 5 lucrări în calitate de autor principal sau coautor, 10 lucrări în calitate de coordonator, 20 de lucrări ISI/BDI, 50 de comunicări științifice susținute la conferințe naționale în domeniile psihologie și științele educației.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Conf. univ. dr. Cristian Petre

Formare de bază în Pedagogie/ Științe ale educației; teză de doctorat în domeniul Științe ale educației (2007, Universitatea din București). Specializare în bunăstarea copilului în familie și societate (2005, Universitatea de Vest din Timișoara). Un master în Managementul resurselor umane (2008, Universitatea București) și un altul în Management și evaluare educațională (2005, Universitatea București). Membru fondator al Asociației Academia Pedagogilor din România. Teritorii de interes profesiomal: managementul învățării, managementul clasei, istoria ideilor despre educație, managementul evaluării instruirii, curriculumul școlar.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 


Conf. univ. dr. Laura Rodica Giurgiu

Laura Rodica Giurgiu este absolventă a Facultatii de Psihologie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, doctor in Psihologia Sportului și absolventă a Programului de Masterat, Asistenta sociala a copilului si familiei. Experienta profesională se exercită cu precadere in domeniile Psihologiei, Psihologiei educaționale și Psihologiei sportului, iar in ultimii 16 ani, activitățile sale s-au concentrat in principal pe Psihologie aplicată în asistenta sociala și Teorii, metode și tehnici de evaluare și interventie in asistența socială.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Conf. univ. dr.

Larisa-Ileana Casangiu

Larisa-Ileana Casangiu a absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității Ovidius din Constanța (1997), studii aprofundate în Literatura modernă şi contemporană (1999), doctoratul (în 2002), obținând titlul de Doctor în filologie Cum laude, masteratul în Management educaţional şi comunicare instituţională, la S.N.S.P.A., Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti (2011). Desfășoară activități didactice în învățământul superior din 1999. A parcurs pe rând, prin concurs, toate treptele ierarhice în acest domeniu, fiind conferențiar universitar din 2012. A publicat peste 10 volume ca unic autor și peste 75 de articole. Este, de asemenea, scriitor beletristic, în această calitate publicând volumul Pilde mobilizatoare (Ed. Tritonic, București, 2012), iar în Franța, la Editura Baudelaire, în 2019, volumul Pas Seulement d’amour.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Conf. univ. dr. Monica Moraru

Monica Moraru este absolventă a Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, specializare Pedagogie (Universitatea din București), doctor în Științele Educației (Universitatea din București). Principalele domenii de cercetare / interese pot fi rezumate în câteva direcţii: fundamentele pedagogiei, consiliere educaţională, didactica specialităţii, istoria gândirii pedagogice. Este interesată, de asemenea, de identificarea unor elemente ale unei relaţii pedagogice durabile, de responsabilitatea socială a cadrului didactic, de angajarea acestuia în susţinerea intelectuală, emoţională şi profesională studenţilor.

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Lect. univ. dr. Marinela Carmen Grigore

Marinela Carmen Grigore, este cadru didactic al Universității „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Eduacției, Departamentul de Psihologie și Asistență Socială, psihoterapeut format în școala de psihoterapie experiențială și asistent social principal. Doctor în psihologie, cu o experiență practică de peste 20 de ani în asistența socială, folosește cu succes competențele dobândite în domeniul psiho-social atât în practica profesională cât și prin împărtășirea acestora studenților la specializările asistență socială și psihologie. Este coordonatorul Programului de Asistență Socială și președintele Sucursalei Constanța a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Lect. univ. dr. Florentina Olimpia Avram

Florentina Olimpia Avram este absolventă a Facultății de Filosofie a Universității din București și absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității „Spiru Haret” din București, a obținut titlul de Master în Psihologie în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța și titlul de Doctor în Științele Educației în cadrul Universității Pedagogice de Stat din Chișinău. De asemenea, este membră a Colegiului Psihologilor din România și a urmat mai multe formări în domeniul Psihoterapiei, având o specializare în domeniul Psihotraumatologiei. Domenii de cercetare: Neuroștiințe, Psihotraumatologie, Psihoterapie, Psihologie Medicală.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 

 

Lect. univ. dr. Claudia-Neptina Manea

Claudia - Neptina Manea este absolventa a doua doctorate, unul in Psihologie si Stiintele Educatiei (Universitatea Catolica din Louvain, Belgia – universitate de prestigiu la nivel mondial) si unul in Sociologie (Universitatea din Bucuresti). Licentiata a facultatii noastre, specializarea Psihologie, a explorat multiple domenii - psihologie, psihoterapia familiei si cuplului, pedagogie, dar marea sa pasiune a fost dintotdeauna studiul relatiilor interpersonale si intergrupale. Interesele sale de cercetare, valorificate prin participari la conferinte si prin publicatii in jurnale internationale, vizeaza in special ideologile de gen in negociere si stereotipurile de gen.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 


Lect. univ. dr. Mihaela Luminița Sandu

Mihaela Luminita Sandu este absolventă a facultății de Psihologie și Asistență Socială (Universitatea Andrei Șaguna, Constanța), a Facultății de Sociologie (Universitatea Ovidius, Constanța) și doctor în Sociologie (Universitatea din București). Este psiholog principal și superevizor în specialitățile psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor și psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și autor a numeroase studii și articole publicate în țară și străinătate și al unor cărți de specialitate.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 

Lect. univ. dr. Claudia Sălceanu

Claudia Sălceanu a obținut titlurile de licenta, masterat și doctorat în domeniul Psihologie, studiind comunicarea și tehnicile de manipulare publicitară. Interesele sale academice și de cercetare se regăsesc în domenii precum psihologia dezvoltării, psihologia experimentală, socială, organizațională, psihologia reclamei sau evaluarea psihologică, concretizate într-o serie de studii publicate în reviste de specialitate internaționale și naționale, cărți publicate sau capitole în volume colective.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

 

 

 

Lect. univ. dr. Enache Tusa

Enache Tuşa este cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române din anul 2006. A absolvit Facultatea de Drept în a Universităţii Ovidius din Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti şi Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii din Craiova. În 2010 a obținut titlul de doctor în științe politice al Universității din București iar în 2017 a obținut titlul de doctor în sociologie în Universității din București. Interesele de cercetare se concentrează pe domeniile legate de politicile sociale, politicile educaționale identitățile regionale, antropologia comunităților etnice, sociologia educației, sociologia modernizării.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Lect. univ. dr. Damian Totolan

Absolvent al specializării Psihopedagogie speciala si a unui masterat in Educație integrată, Mircea Damian Totolan este doctor în Psihologie (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București) si titular al facultatii noastre inca de la infiintarea acesteia (1999-2000). Expertiza anterior castigata prin activitatea sa de profesor si logoped in invatamantul special ii permite o perspectiva aparte asupra disciplinelor pe care le preda si o intelegere in profunzime a aspectelor legate de psihopedagogia speciala. Principalele sale interese de cercetare vizeaza imaginea de sine în stucturarea personalității la persoanele cu dizabilități și integrarea socio-profesională a acestora.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Asist. univ. drd. Sebastian Tiberiu Chendrean

Sebastian Tiberiu Chendrean este absolvent al facultatii noastre, specializarile Asistență Socială & Psihodiagnoza complexă a personalității si Doctorand în Sociologia Sănătății Mintale la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Școala Doctorală FSSP. Este Asistent Social Debutant, în cadrul unui ONG, unde desfășoară în mod activ diferite activități de suport și consultanță adresate categoriilor de populație aflate în situație de risc. Preocupările sale de cercetare vizeaza: Sisteme de Protecție Socială, Sisteme de Sănătate Mintală, Politici de Sănătate Mintală, Sociologia Sănătății, Sociologie Digitală, Filosofie Socială.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Lect. univ. dr. Mioara Lăcrămioara Paraschiv

 

 

Mioara Lăcrămioara Paraschiv este consilier de probațiune, licențiată în Psihologie-Sociologie și doctorand în Sociologie (Universitatea din București). Experiența sa vizează mai multe domenii: psihologie clinică, psihoterapie experiențială, sociologie. Domenii de interes: probațiune, penitenciare, consiliere și psihoterapie, protecția copilului.

 

Informații suplimentare: CV LL EN

 

Lect. univ. dr. Munteanu Diana Rodica

 

 

Munteanu Diana Rodica a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică a Universității „Ovidius” din Constanța, continuând studiile de master la aceeași facultate, în domeniul Structuri Matematice Fundamentale. În anul 2014 a obținut diploma de doctor în Matematică, de la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, susținând teza cu titlul Aplicații ale dualității în unele probleme de optimizare infinit dimensionale, sub coordonarea științifică a Dl. CS I dr. Dan Tiba.
Principalele sale interese de cercetare vizează atât didactica matematică, prin metode și tehnici de predare eficiente, cât sistemele guvernate ecuațiilor cu derivate parțiale, precum sistemele dinamice.
 

 

Informații suplimentare: CV LL EN