PSIHODIAGNOZA COMPLEXĂ A PERSONALITĂŢII

 

Competenţe

- proiectarea şi derularea unui program de cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei, cu respectarea celor mai înalte standarde ale validităţii, rigorii şi obiectivităţii ştiinţifice;
- Psihodiagnoza aptitudinilor generale şi speciale, a unor trăsături de personalitate precum şi a structurii de personalitate în ansamblul ei, în scop de selecție profesională, consiliere în domeniul carierei, consilierii şcolare şi vocaţionale;
- psihodiagnosticul de profunzime al personalităţii în scopul instituirii şi derulării unei scheme psihoterapeutice individualizate care să faciliteze schimbarea așteptată;
- psihodiagnosticul capacităţilor, a atributelor personalităţii aflate în deficit sau în declin precum şi a rezervelor compensatorii, în scopul consilierii psihologice, al iniţierii unor măsuri adecvate de recuperare sau compensare sau al precizării diagnosticului;
- psihodiagnosticul relaţiilor de cuplu în scopul therapeutic;
- psihodiagnosticul organizaţional în scopul intervenţiilor care să facilitize ameliorarea aspectelor deficitare;
- alegerea sau construirea unor instrumente de psihodiagnostic adecvate scopului urmărit, cu respectarea exigenţelor instituite de comunitatea ştiinţifică;
- comunicare şi relaţionare în echipa interdiciplinară.

Perspectivele carierei

Tipul întreprinderii, instituţiei


Funcţia absolventului

Instituţii din învăţământul preuniversitar şi universitar cu profil psihologic şi psihopedagogic

Psiholog în domeniul psihologiei şcolare, al consilierii educaţionale şi vocaţionale

Instituții ale Ministerului Public, Ministerul Justitiei

Psiholog cu competente in domeniul evaluarii complexe a discernamantului

Spitale, policlinici

Psiholog in laboratoarele de sanatate mentala

Organizaţii economice, industriale, agricole, financiar-bancare

Psiholog în domeniul ocupaţional

Cabinete private

Psiholog industrial, psiholog consilier în domeniul vocaţional

ONG-uri, fundaţii, asociaţii;

Psiholog consilier domeniul vocaţional

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

Coordonator: Conf. univ. dr. RODICA ENACHE