Criterii de admitere

Admitere 2016

 

Criterii de admitere pentru anul universitar 2016 – 2017

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Media de admitere la toate Programele de licență: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și primar, Asistență socială, se va calcula după cum urmează:

 

-100% media de la Examenul de Bacalaureat.

 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b) nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului dupa cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică:proba la matematică; pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională;pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului; pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământului primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Media de admitere la Programele de master: 

·        Psihodiagnoza personalității,

·        Management educațional,

·        Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare se va calcula după formula:

 

-50%- media probei orale sub formă de Interviu- Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică;

-50%-media Examenului de licenţă. 

 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) în baza notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;

b) în baza mediei Examenului de licenta;

c) în baza notei obtinute la Elaborarea si sustinerea lucrării de licenţă

 

Arhiva admitere 2015

Criterii de admitere pentru anul universitar 2015 – 2016

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Media de admitere la toate Programele de licență: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și primar, Asistență socială, se va calcula după cum urmează:

-100% media de la Examenul de Bacalaureat.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b) nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului dupa cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică:proba la matematică; pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională;pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului; pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

Probele de aptitudini

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Media de admitere la Programele de master: Psihodiagnoza personalității, Management educațional, Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare se va calcula după formula:

-50%- media probei orale sub formă de Interviu- Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică;

-50%-media Examenului de licenţă. 

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a)în baza notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;

b)în baza mediei Examenului de licenta;

c)în baza notei obtinute la Elaborarea si sustinerea lucrării de licenţă