Finalizare studii

Arhiva

2016

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

 

SPECIALIZAREA :  PSIHOLOGIE - Sesiunea  IULIE 2014 - PROGRAMARE  -  EXAMEN DE LICENŢĂ - PROBA II:  PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA  LUCRĂRII  DE  LICENŢĂ 

Ghidul elaborării lucrării de licență

PROGRAMAREA STUDENŢILOR PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE (PROBA I) - sesiunea iulie 2014

PROGRAMARE: PREZENTAREA ȘI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE - Sesiunea iulie 2013

Examenul de disertatie se va desfasura la sala CI1. Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu minim 30 de minute inaintea orei la care sunt programati pentru sustinere.
 

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR - EXAMEN DE LICENTA SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR - EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA ASISTEȚĂ SOCIALĂ SESIUNEA IULIE 2013

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR SESIUNEA IULIE 2013

PROGRAMA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ SESIUNEA IULIE 2013

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE SESIUNEA IULIE 2013