MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

 

Competenţe

- promovarea politicilor educaţionale fundamentate pe legislaţia specifică;
- identificarea, analiza şi rezolvarea problemelor specifice managementului educaţional;
- aplicarea strategiilor necesare optimizării şi modernizării procesului de învăţământ prin promovarea metodelor şi tehnicilor moderne de instruire;
- utilizarea şi promovarea managementului muncii în echipă la nivelul organizaţiilor şcolare;
- promovarea unui management educaţional fundamentat pe metodele şi tehnicile cercetării pedagogice;
- comunicare şi relaţionare profesională;
- integrarea multidisciplinarității și transdiciplinarității;
- cunoaștarea şi respectarea codului deontologic al profesiei didactice.

Obiectivele masterului

Programul răspunde nevoii de specialişti manageri orientaţi spre ocuparea unor funcţii de conducere în unităţile de învăţământ care să abordeze:

1. Problematica managementului educaţional şi a calităţii acestuia;
2. Politicile şi legislaţia educaţională;
3. Resursele umane, materiale şi procedurale în organizaţia şcolară;
4. Direcţiile de modernizare în cadrul curriculum-ului şcolar;
5. Strategiile de comunicare didactică;
6. Parteneriatul educaţional;
7. Problematica psihopedagogică a copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare şi a celor supradotaţi, în perspectiva individualizării şi a ofertei educaţionale;
8. Problemele actuale ale consilierii şcolare.

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

Conf. univ. dr. DANIELA CAPRIOARA