Specializarea Asistenţă Socială

Competențe profesionale

C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal

C2. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile

C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială.

C4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii)

C5. Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistentei sociale

C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați

Competențe transversale:

CT1. Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational

Perspectivele carierei

Tipul întreprinderii, instituţiei - Funcţia absolventului
1. Direcţia de asistenţă socială - Consilier (consiliere familială şi sprijin terapeutic în depăşirea unor situaţii de criză)
2. Centre de reabilitare, Comunităţi terapeutice - Asistent social (prevenirea şi tratarea dependenţilor de drog, alcool şi alte substanţe)
3. Centre de minori, Penitenciare, Serviciul de Reintegrare şi supraveghere socială - Consilier, Asistent social
4. ONG-uri, fundaţii, şcoli speciale, asociaţii - Consilier, Profesor psihopedagog

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 ; 2020 -2021; 2021 - 2022

Coordonator: Lect. univ. dr. Marinela Grigore  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fisele Disciplinelor