ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

Specializarea Asistenţă Socială

Competențe profesionale

C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal

C2. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile

C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială.

C4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii)

C5. Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistentei sociale

C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați

Competențe transversale:

CT1. Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational

Perspectivele carierei

Tipul întreprinderii, instituţiei - Funcţia absolventului
1. Direcţia de asistenţă socială - Consilier (consiliere familială şi sprijin terapeutic în depăşirea unor situaţii de criză)
2. Centre de reabilitare, Comunităţi terapeutice - Asistent social (prevenirea şi tratarea dependenţilor de drog, alcool şi alte substanţe)
3. Centre de minori, Penitenciare, Serviciul de Reintegrare şi supraveghere socială - Consilier, Asistent social
4. ONG-uri, fundaţii, şcoli speciale, asociaţii - Consilier, Profesor psihopedagog

Coordonator: Lect. univ. dr. PARASCHIV MIOARA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 ; 2020 -2021; 2021 - 2022 ; 2022-2025; 2023-2026

Fisele Disciplinelor

 

 

Arhiva 

 Anul I 2022-2023 

Fisa disciplina AS1101- Introducere in Asistenta sociala

Fisa disciplina AS1102 - Psihologie sociala

Fisa disciplina AS1103- Drept și legislație în asistența socială

Fisa disciplina AS1104- Sistemul de Asistenta sociala

Fisa disciplina AS1105- Introducere in psihologie

Fisa disciplina AS1106- Introducere in sociologie

Fisa disciplina AS1107-Ed fizica

Fisa disciplina AS1108- Engleza

Fisa disciplina AS1109.1- Gandire critica

Fisa disciplina AS1110.1- Antreprenoriat in domeniul social

Fisa disciplina AS1201- Introducere in psihologie II

Fisa disciplina AS1202- Introducere in sociologie

Fisa disciplina AS1203 - Teorii si metode de interventie in asistenta sociala

Fisa disciplina AS1204 - Politici sociale

Fisa disciplina AS1205- Tehnici de comunicare in asistenta sociala

Fisa disciplina AS1206- Prelucrarea statistica a datelor

Fisa disciplina AS1207- Practica de specialitate

Fisa disciplina AS1208-Ed fizica

Fisa disciplina AS1209- Lb Engleza

 Anul II 2022-2023

Fisa disciplinei AS2101 - Metodologia cercet in stiintele sociale

Fisa disciplinei AS2102 - Teorii și metode de intervenție socială, grup și comunitate

Fisa disciplinei AS2103- Dezvoltare umana

Fisa disciplinei AS2104- Practica de specialitate

Fisa disciplinei AS2105 - Demografie si planificare familiala

Fisa disciplinei AS2106- Lb Engleza

Fisa disciplinei AS2107 - Ed fizica

Fisa disciplinei AS2108 - Psihopatologie si Psihotr

Fisa disciplinei AS2109.1 - Asistenta sociala a delincventilor

Fisa disciplinei AS2201 - Dezvoltare umana

Fisa disciplinei AS2202- Practica de specialitate

Fisa disciplinei AS2203- Managementul de caz

Fisa disciplinei AS2204  - Servicii de protecţie a copilului II 2022-2023

Fisa disciplinei AS2205 - Asistenţa socială a familiei II 2022-2023

Fisa disciplinei AS2206-Management si Evaluarea progr in asistenta sociala

Fisa disciplinei AS2207- Psihopedagogie speciala si incluziune educationala

Anul III 2022-2023

Fisa disciplinei AS3101 - Drepturile omului și strategii antidiscriminare

Fisa disciplinei AS3102- CONSILIERE IN ASISTENTA SOCIALA

Fisa disciplinei AS3103 -Asistența Socială  a Șomerilor

Fisa disciplinei AS3103-Practica de specialitate

Fisa disciplinei AS3106 Prevenire si recuperare la persoanele  dependente de substanțe

Fisa disciplinei AS3109 Asistența Socială a persoanelor vulnerabile

Fisa disciplinei AS3110 Asistenţa socială în sistemul de probaţiune III 2022-2023

Fisa disciplinei AS3201- Diagnoza și soluționarea problemelor sociale

Fisa disciplinei AS3203 - Politici publice

Fisa disciplinei AS3205 -Calitatea vietii si politici antisaracie

Fisa disciplinei AS3206 Deontologie profesionala

Fisa disciplinei AS3207  - Parteneriat public-privat în asistența socială

Fisa disciplinei AS3208 Asist sociala a pers cu dizabilitati

Fisa disciplinei AS3209- Organizarea si managementul serviciilor sociale

Fisa disciplinei AS3211- Practica elaborarii licentei

 

 

Anul I 2021-2022

1. Fisa disciplinei AS1101 - Introducere isn asistenta sociala

2. Fisa disciplinei AS1102 - Psihologie sociala

3. Fisa disciplinei AS 1103 Drept si legislatie in asistenta sociala

4. Fisa disciplinei AS1104 - Sistemul de asistenta sociala

5. Fisa disciplinei AS1105 - Introducere in psihologie I

6. Fisa disciplinei AS1106 - Introducere in sociologie

8. Fisa disciplinei AS1108 - Limba engleza - curs practic

9. Fisa disciplinei AS1201 - Introducere in psihologie II

10. Fisa disciplinei AS1202 - Introducere in sociologie

11. Fisa disciplinei AS1203 - Teorii si metode de interventie asistenta sociala (persoana si familie)

12. Fisa disciplinei AS 1204 Politici sociale

13. Fisa disciplinei AS1205 - Tehnici de comunicare in asistenta sociala

14. Fisa disciplinei AS1206 - Prelucrarea statistica a datelor

17. Fisa disciplinei AS1209 - Limba engleza II

18. Fisa disciplinei AS1109.1 - Gandire critica

19. Fisa disciplinei AS 1110.1_Antreprenoriat Social

Anul II 2021-2022

1. Fisa disciplinei AS2101 - Metodologia cercetarii in stiintele sociale

2. Fisa disciplinei AS 2102 - Teorii si metode de interventie sociala , grup si comunitate

3. Fisa disciplinei AS2103 - Dezvoltarea umana I

3. Fisa disciplinei AS2201 - Dezvoltarea umana II

4. Fisa disciplinei AS2104 - Practica de specialitate

4. Fisa disciplinei AS2202 - Practica de specialitate

5. Fisa disciplinei AS2105 - Demografie si planificare familiala

6. Fisa disciplinei AS2106 - Limba engleza

6. Fisa disciplinei AS2203 - Limba engleza

7. Fisa disciplinei AS2204 - Managementul de caz

8. Fisa disciplinei AS2205 - Servicii de protectie a copilului

9. Fisa disciplinei AS2206 - Asistenta sociala a familiei

10. Fisa disciplinei AS2207 - Managementul si evaluarea programelor de asistenta sociala

11. Fisa disciplinei AS2208 - Psihopedagogie speciala si incluziune educationala

12. Fisa disciplinei AS2107 - Educatie fizica

12. Fisa disciplinei AS2209 - Educatie fizica

13. Fisa disciplinei AS2108 - Psihopatologie si psihoterapie

15. Fisa disciplinei AS2110 - Asistenta sociala a delincventilor

Anul III 2021-2022

1. Fisa disciplinei AS3101 - Drepturile omului si strategii antidiscriminare

2. Fisa disciplinei AS3102 - Consiliere in asistenta sociala

4. Fisa disciplinei AS3205 - Calitatea vietii si politici antisaracie

6. Fisa disciplinei AS3206 - Deontologie profesionala

6. Fisa disciplinei AS3207 - Parteneriatul public-privat ONG in asistenta sociala

9. Fisa disciplinei AS3103 - Asistenta sociala a somerilor

11. Fisa disciplinei AS3106 - Prevenire si recuperare la persoanele dependente de substante

15. Fisa disciplinei AS3109 - Asistenta sociala a persoanelor vulnerabile

16. Fisa disciplinei AS3110 - Asistenta sociala in sistemul de probatiune

18. Fisa disciplinei AS3201 - Diagnoza si solutionarea problemelor sociale

20. Fisa disciplinei AS3203 - Politici publice

Fisa disciplinei AS3208 - Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

Fisa disciplinei AS3209 - Organizarea si mamagementul serviciilor de asistenta sociala