Specializarea Psihopedagogie specială

Obiective academice ale Programului de studii de licenţă 

1. Formarea specialiştilor în domeniul Psihopedagogie specială urmăreşte asimilarea de noţiuni teoretice şi abilităţi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat în 2011. 
2. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România în general şi specifice Domeniului Științele Educației, în special.

Competenţele profesionale dobândite de către absolvenţii Programului de studii Psihopedagogie specială sunt:

Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihopedagogie specială 
Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psicopedagogie specială 
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psicopedagogia specială 
Evaluarea psihopedagogică a individului, grupului şi organizaţiei 
Proiectarea şi realizarea intervenţiilor educative-compensator-terapeutice
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihopedagogiei speciale.

Competenţe transversale:

Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei 
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social
La sfârşitul ciclului de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, absolvenţii primesc Diploma de licenţiat în psihopedagogie specială şi competenţele necesare pentru a urma programe de masterat în domeniile psihologie, științele educației și sociologie specializarea psihopedagogie specială fiind o știință intrdisciplinară la confluența dintre psihologie, pedagogie, sociologie și medicină. 

Ocupaţii / debuşee profesionale generale:

- psihopedagog în grădiniţe şi şcoli speciale
- psihopedagog specializat în educaţia integrată / incluzivă a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi
- psihopedagog specializat în terapii corectiv – compensatorii
- logoped
- consilier educaţional
- psihodiagnostician al personalităţii cu dizabilităţi

 

Profesia absolventului

Instituţii

Profesor educaţie specială (clasele I – VIII)

Şcoli speciale pentru elevi deficienţi de intelect, de auz, de vedere, neuromotor

Profesor educaţie specială (clasele IX - XII)

Licee speciale pentru elevi deficienţi de auz şi de vedere

Profesor educaţie specială

Şcoli profesionale speciale pentru elevi cu deficienţe de intelect, de auz, de vedere, neuromotor

Profesor educaţie special

Şcoli postliceale speciale pentru deficienţi de auz şi de vedere

Educator educaţie special

Grădiniţe pentru preşcolari cu deficienţe de intelect, de auz, de vedere, neuromotor, autişti

Educator specializat

Grădiniţe şi şcoli speciale pentru elevi deficienţi de intelect, de auz, de vedere, neuromotor, autişti

Centre de Servicii Comunitare pentru asistaţi cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de Plasament ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de zi pentru abilitare – reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului şi sectorul privat (O.N.G.)

Ateliere protejate pentru adulţi cu dizabilităţi

Locuinţe protejate pentru adulţi cu dizabilităţi

Adăpost de noapte pentru situaţii de criză (copii / adulţi ai străzii; persoane abuzate)

Centre de respiro, centre de primire în regim de urgenţă

Profesor educaţie special

Şcoli pentru elevi cu tulburări de comportament

Penitenciare

Profesor ştiinţe socio-umane

Licee cu profil teoretic

Licee pedagogice

Şcoli postliceale

Cadru didactic universitar

Facultăţi de profil

Consilier educaţional

Centre de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Şcoli şi licee

Şcoli şi licee speciale

Sector privat

Profesor psihopedagog

Centre de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Psihodiagnostician al personalităţii cu dizabilităţi

Grădiniţe, şcoli şi licee

Centre de resurse şi asistenţă educaţională

Grădiniţe şi şcoli speciale pentru elevi deficienţi de intelect, de auz, de vedere, neuromotor, autişti

Centre de Servicii Comunitare pentru asistaţi cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de Plasament ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de zi pentru abilitare – reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului şi sectorul privat (O.N.G.)

Logoped

Centre logopedice interjudeţene

Centre de resurse şi asistenţă educaţională

Grădiniţe şi şcoli speciale pentru elevi deficienţi de intelect, de auz, de vedere, neuromotor, autişti

Centre de Servicii Comunitare pentru asistaţi cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de Plasament ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de zi pentru abilitare – reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului şi sectorul privat (O.N.G.)

Policlinici şi spitale

Terapeut ocupaţional şi ergoterapeut

Grădiniţe şi şcoli speciale pentru elevi deficienţi de intelect, de auz, de vedere, neuromotor, autişti

Centre de Servicii Comunitare pentru asistaţi cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de zi pentru abilitare – reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului şi sectorul privat (O.N.G.)

Penitenciare

Terapeut al psihomotricităţii şi cultură fizică medical

Grădiniţe şi şcoli speciale pentru elevi deficienţi de intelect, de auz, de vedere, neuromotor, autişti

Centre de Servicii Comunitare pentru asistaţi cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului

Centre de zi pentru abilitare – reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi ce aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi Adultului şi sectorul privat (O.N.G.)

Logoped – demutizator

Grădiniţe, şcoli şi licee speciale pentru elevi cu deficienţe de auz

Centre de zi de abilitare – reabilitare pentru deficienţi de auz

Profesor de educaţie vizuală

Grădiniţe, şcoli şi licee pentru elevi cu deficienţe de vedere

Centre de zi de abilitare – reabilitare pentru deficienţi de vedere

Cercetător (în domeniul de profil)

Universităţi şi Institute de cercetare

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 ; 2018-2019

Coordonator: Lect. univ. dr. Totolan Damian - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.